previous arrow
next arrow
Slider
>

Dokumenty

Aby uczestniczyć w aktywnościach klubowych, należy wypełnić deklarację członkowską i przekazać ją instruktorowi prowadzącemu, lub przesłać skan na adres biuro@karateklubwarszawa.pl

D E K L A R A C J A  CZŁONKOWSKA – prosimy o druk dwustronny

Informację nt polityki RODO – prosimy o zapoznanie się.

Dokumenty i formularze dotyczące obozów i wyjazdów dostępne są w odpowiednich zakładkach (obóz letni, obóz zimowy itd).

Dokumenty, zaświadczenia, podania udostępniane będą indywidualnie po zgłoszeniu zapotrzebowania drogą emailową (biuro@karateklubwarszawa.pl)